PL
 

GreenEightSystem™ is undoubtedly the best device available on the market that offers unrestrained and unlimited Multiroom TV experience. Watch what you want and when you want it. Finally everybody will find what they have been looking for.

 

Multiroom bezprzewodowy
Wireless server ServerRFLink600
Wireless client card ClientRFLink600
Wireless client card ClientRFLink100
Multiroom przewodowy
Akcesoria

Calculate how much you will save
with your GreenEightSystem™

See which setup
is best for you

Where to buy
GreenEightSystem™

Wireless client card ClientRFLink600

Karta kliencka ClientRFLink600 jest jednostką podrzędną, która za pomocą komunikacji bezprzewodowej nawiązuje połączenie z serwerem systemowym ServerRFLink600. Urządzenie koordynuje wymianę informacji między modułem czytnika SmartCard znajdującym się w cyfrowym tunerze satelitarnym lub w module CI a serwerem systemowym ServerRFLink600.

Informacje podstawowe

  • Wspólpraca ze wszystkimi dostępnymi na rynku cyfrowymi tunerami satelitarnymi i modułami CI zgodnymi z Conax, CryptoWorks, MediaGuard, Viaccess
  • Wskaźnik czerwony jednodiodowy LED sygnalizujący stan aktywny karty
  • Wskaźnik zielony trójdiodowy LED sygnalizujący poziom sygnału serwera systemowego ServerRFLink600
  • Wskaźnik zielony jednodiodowy LED sygnalizujący stan gotowości do nawiązania połączenia oraz nawiązanie połączenia z serwerem systemowym ServerRFLink600
  • Sygnalizowanie stanów procesowych i awaryjnych
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
 

Did you know that you could save up to 1700 with your GreenEightSystem™?

 

NEWSLETTER

I hereby agree for the commercial offer to be sent to the e-mail address given above and for my personal data to be processed and used by PYCH International Electronics Sp. z o.o.
 
Copyright © PYCH International Electronics 2005-2014. All rights reserved. Terms of use | Privacy policy | Site map